Informatie over de gang van zaken binnen de praktijk
Er wordt op half uur basis gewerkt, dat betekent dat iedere patiënt minimaal 30 minuten in de praktijk aanwezig is, na afloop kunt U in de oefenruimte evt. nog gebruik maken van de Medische Fitness Apparaten.
Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid dat U 10 min. voor de behandeling een warming-up in de oefenruimte komt maken.
Gaarne 5 min voor de afgesproken tijd aanwezig zijn, U kunt gebruik maken van de aanwezige lectuur in de wachtkamer. Te laat aanwezig zijn betekent automatisch dat U korter behandeld wordt. Komt U meer dan 10 min. te laat dan wordt U niet meer behandeld i.v.m. tijdgebrek.
Niet nagekomen afspraken of afmeldingen op de behandeldag zelf worden in principe doorberekend. De nota kan U gepresenteerd worden, 3x afmelden zonder geldige reden c.q. niet verschijnen, betekent zonder meer stop fysiotherapeutische behandeling bij gebrek aan inzet.
De prijslijst kunt U vinden in de wachtkamer, buiten voor het raam en in de praktijk aan de wand bij het “white board” links van de deur.
De eerste behandeling bestaat uit een intake procedure waarbij uw gegevens worden genoteerd en de anamnese van uw klachten wordt uitgewerkt.
Daarna volgt het fysiotherapeutisch onderzoek waarbij getracht wordt de oorzaak van uw klachten te koppelen aan een anatomisch substraat. In eenvoudige termen, waar komt de pijn en of beperking vandaan en wat kan daar met fysiotherapie aan gedaan worden. Vervolgens krijgt U meestal huiswerkoefeningen mee. (het is de bedoeling dat U deze thuis serieus uitvoert!!, geen tijd is geen excuses), gevolgd door massage- of manipulatie technieken om de aangedane weefsels te prikkelen.
Schrik dan ook niet als de klacht na aanvang van de therapie wat toeneemt, dat kan een normale reactie zijn. Na een paar uur / 1 dag moet die wel afnemen beneden aanvangsniveau. Soms wordt er ook apparatuur gebruikt om de circulatie te stimuleren en de pijn te dempen. Let op: er bestaat geen wonderapparatuur of handgreep waardoor uw klacht met 1 behandeling verdwijnt. Meestal bestaat de behandeling uit een serie van 6-9 behandelingen,
soms moet er een vervolgsessie plaatsvinden, afhankelijk van het bereikte effect.
Wat de hygiëne betreft; de praktijk wordt dagelijks schoongemaakt en een maal per week grondig gereinigd. Van U wordt verwacht dat U fris in de praktijk verschijnt en niet met een zweetlaag van 3 dagen (komt helaas af en toe voor). Handdoek en laken worden door de praktijk verstrekt.
Sinds 1 januari 2006 is de praktijk Direct Toegankelijk dat betekent dat U zonder verwijzing van Uw huisarts behandeld kunt worden.
Voor een behandeling gestart wordt vindt er eerst een “SCREENING” plaats. Hier wordt in 10 min. gekeken of uw klacht direct behandeling vereist of dat er een afwachtende houding wordt aangenomen vlgs. Protocol.
Het doel van dit verhaal is dat U een idee krijgt hoe er gewerkt wordt om U weer klachtenvrij te kunnen laten functioneren, of te kunnen accepteren dat U ook met een bepaalde klacht goed kunt leven. Pijn hoeft geen reden te zijn om bij de pakken neer te gaan zitten. Uit alle onderzoeken blijkt dat een opgewekt humeur en een goede conditie de lichamelijke klacht sneller doet genezen c.q. dragelijker maakt.